Yasser


Law Zaalan:

Law Za3lan Meny 3atebny
Law Za3lan Meny Asal7ak
Ana Ma2darsh Yom 3ala Bo3dak
Ezay A3eesh Men Tany Ba3dak
x2

3atebny
7asebny
Bas Ew3a Fe Yom Tesebny
Dah Bo3dak Ya 7abeeby
Kan 2a2wa 2a2wa Meny

Law Za3lan Meny 3atebny
Law Za3lan Meny Asal7ak
Ana Ma2darsh Yom 3ala Bo3dak
Ezay A3eesh Men Tany Ba3dak

7abeeby Men Gheirak El Donya Mosta7eela
W Ezay A3eesh Sada2ny Ba3dak Leila

Law Za3lan Meny 3atebny
Law Za3lan Meny Asal7ak
Ana Ma2darsh Yom 3ala Bo3dak
Ezay A3eesh Men Tany Ba3dak
x3

Send This Page To A Friend!