Sherine Ahmed


Sherine Ahmed

Sebny:

be domoo3y sa2altak
law fi albak 7ozn
ad elly fi alby

kont tesebny
sebny
sebny
be domoo3y fi 7odnak sebny
a7keelak, ashkeelak
we ha2olak 3ala elly ta3ebny
kont tesebny, aah tesebny
sebny
we fi albak kalam beyakhodny
men nary, le marary
lel shoo2 elly beydawebny
ya hagerny, er7amny
wesma3ny wefhamny
ya 7abeeby, raya7ny
3ala alby tameny

we sebny
sebny
be domoo3y fi 7odnak sebny
kont tesebny

ya naseeny, naseeny
we fi 7odnak khabeeny
men el bo3d elly bey3azebny
ya hagerny, er7amny
we esma3ny we efhamny
ya 7abeeby, raya7ny
3ala 7oby tameny

kont tesebny
tesebny
sebny
da fi albak kalam beyakhodny
men nary
le marary
wel shoo2 elly beydawebny
we kont tesebny
ma tesebny, sebny
be domoo3y fi 7odnak sebny
a7keelak, ashkeelak
we ha2olak 3ala elly ta3ebny
kont tesebny

Send This Page To A Friend!