Ramy Sabry Wana MaAh


Ramy SabryHawel Dayman:

Hawel dayman Hawel dayman Hawel dayman Hawel dayman
Hawel dayman ba'ay Taree'a taHaly ayamak
leih tezAl A elli raH min Amrak wa bokra 'odamak
maHatesh minha wakhed Haga ya seedy Adeeha
waHalak erDa beih wahou bokra rabbak yasowiha
wa min f el dunya diya bHalha Ala Toul bit-hana
maAk marra wa marra Aleik ma hey dunya mosh ganna

yAni Ash-ha werDa beiha
eD-Hak eih faydit tokushar
leiha bigad esmA kalami
wermi hmoum el dunya waraak
seebak m elli raH waAda zaman
da kollo beegy ba'a bi'awanu
Aeesh el dunya khalli
el farHa f kol makan sab'ak

Hawel dayman Hawel dayman Hawel dayman Hawel dayman
Hawel dayman tikhali il dunya gameela awi sahla
sayes-ha w khod-ha keda bibasaTa wala Haga mestahla
hanez Al leih wa heya Hayatna hanAsh-ha kam marra
Hayatak Hebaha wa aAsh'aha low Helwa aw murra
mafeesh aHlam bitib'a Ha'ee'a bein leila wa etanya
Ashan towSal laHelmak Hawel Afer mA el dunya

yAni Ash-ha werDa beiha
eD-Hak eih faydit tokushar
leiha bigad esmA kalami
wermi hmoum el dunya waraak
seebak m elli raH waAda zaman
da kollo beegy ba'a bi'awanu
Aeesh el dunya khalli
el farHa f kol makan sab'ak

yAni Ash-ha werDa beiha
eD-Hak eih faydit tokushar
leiha bigad esmA kalami
wermi hmoum el dunya waraak
seebak m elli raH waAda zaman
da kollo beegy ba'a bi'awanu
Aeesh el dunya khalli
el farHa f kol makan sab'ak

Arabic Text:

Send This Page To A Friend!