Ramy Sabry Wana MaAh


Ramy SabryHaga Ghareba (Wana MaAh) :

wana maAh
Haga ghareeba HaSalitly 'oult yah
howa da
elli ana rouHi 'alitly mSada'a
aiwa ana
il dunia da DaHketli wel Haya

bishouf feih
Hagat ana Habebha
w rouHi leih sayebha
Ayouna di bsababha
'albi daab
hAeesh leih
wa asheilu f Anaiya
fi keda Haneiya
Amri ma shouft dunya
gheir maAh

min zaman
kol da mitratebly min zaman
da elli kan
fi b elli zahwa 'arably wuga al awan
mahma kan
mesh hayibAd Ani mahma kan

bishouf feih
Hagat ana Habebha
w rouHi leih sayebha
Ayouna di bsababha
'albi daab
hAeesh leih
wa asheilu f Anaiya
fi keda Haneiya
Amri ma shouft dunya
gheir maAh
(x2)

Arabic Text:


(x2)

Send This Page To A Friend!