Ramy Sabry Wana MaAh


Ramy SabryBetergaA Leh:

niseet heya 'alet eih
wa eih elli tafa'na Aleih
Halifna wa 'oulna low nebAad
kalamna mosh hanergA feih

'alit houma bas youmein
wa tensa huwaya tensa ana mein
DaHakt wa sebtaha tkamel
wa 'oult ya siti mitef'een

niseet heya 'alet eih
wa eih elli tafa'na Aleih
Halifna wa 'oulna low nebAad
kalamna mosh hanergA feih

'alit houma bas youmein
wa tensa huwaya tensa ana mein
DaHakt wa sebtaha tkamel
wa 'oult ya siti mitef'een

wi youmha 'aletli mosh far'a
tAeesh min gheiry aw beya
'aletli a Sowt-ha feih gour'a
fora'na di Haga TabAya
mHad yerouH yefkar ha
wiyesalha bitergA leih

niseet heya 'alet eih
wa eih elli tafa'na Aleih
Halifna wa 'oulna low nebAad
kalamna mosh hanergA feih

Arefit 'imty bAad ghayab
waragA al tedou' elbab
wufakara Aada keda hansa
'ouloulha fi lessa binna Hsab
niseet an ana mabansash
naSaHt kteer wa 'oult balash
ana elli yesebny waragAlou
magash f el dunya di wala Ash

wi youmha 'aletli mosh far'a
tAeesh min gheiry aw beya
'aletli a Sowt-ha feih gour'a
fora'na di Haga TabAya
mHad yerouH yefkar ha
wiyesalha bitergA leih

niseet heya 'alet eih
wa eih elli tafa'na Aleih
Halifna wa 'oulna low nebAad
kalamna mosh hanergA feih


Arabic Text:
Send This Page To A Friend!