Oum Kalthoum


Oum Kalthoum Alf Leila We Leila:

ya habibi
el leil wasma
wa najouma wa qamra
wa sahra
wa inta wa ana
ya habibi ana
ya hayati ana
kolna, kolna
fi el hob sawa
wa al hawa
ah mana al hawa
sahran yasqina al hana
wiqoul ba alhana
ya habibi
ya allah naeesh fi ayoun el leil
wanqoul lil shams taali baad sana
mosh qabl sana
di leila hob helwa ba alf leila wa leila
bakol al amr
howa al amr iya gheir leila zay el leila

izay awsaf lak ya habeib izay
qabl ma hobak kont izay
kont wala ambarah fakrah
wala andi bokra astana
wala hata youmi aisha
khodatni bal hob fi ghamda ain
waritni halawa al ayam fein
el leil baad ma kaan ghorba maleeta amaan
wal amr illi kan sahra asbah bastaan
ya habibi
ya allah naeesh fi ayoun il leil
wanqoul lil shams taali baad sana
mosh qabl sana
di leila hob helwa ba alf leila wa leila
bakol al amr
howa al amr iya gheir leila zay el leila

ya habibi ain ajmal min il leil wa itneen zaina aashqeen
taiheen ma ahnaash haaseen al amr thawaani wala sineen
haaseen inna binhob wa bas
aaisheen lil lein wal hob wa bas
ya habibi il hob hayatna wa beitna wa qoutna
lil nas daneithom wahna lana daneitna
waan qaalwa an ashqa
beidouwa fi naar ashwaqa
ahi naara di janatna
il hob amra ma jarah
wala amra bastana tarah
gheir il hana
wa gheir el farah
ya habibi
ya allah naeesh fi ayoun il leil
wanqoul lil shams taali baad sana
mosh qabl sana
di leila hob helwa ba alf leila wa leila
bakol al amr
howa al amr iya gheir leila zay el leila

ya qamr leily
ya zal nahaari
ya hobi
ya ayaami il haneeya
andi lak ajmal hadeeya
kelma il hob illi beiha
tamalak ed donia wama feeha
wa illi yaftah lak kanouz ed donia diya
qoulha leih
qoulha lil teer
lil shajar
lil naas
lakol ed donia qoul
il hob naama
mosh khatiya
allah mahba
al kheir mahba
en nour mahba
ya rab
tafdal halaawa salaam awal laqa fi ideena
wafrah awal maad manqaad shamowa hawaaleena
weefout aleina ez zamaan yafroush amaana aleina
ya rab

laa amr kaas al foraaq al mar yasqeena
wala yaraf el hob matar hina wala yijeena
wa gheir shamowa al farah ma tashouf layaleena
ya habibi
ya allah naeesh fi ayoun il leil
wanqoul lil shams taali baad sana
mosh qabl sana
di leila hob helwa ba alf leila wa leila
bakol al amr
howa al amr iya gheir leila zay el leila

Send This Page To A Friend!