Nicole Saba


Nicole Saba Ya Shaghelny:

ya sha3'elny beek
da kalam tensa el hawa
magroo7a ana
we ma3ak enta eldawa
ba3deen ma3ak
da hawak 3'ayar 7aly
men ad eeh
we hawak sha3'el baly

2x
ya 7abeeb 3eeny leeh naseeny
yally alby 3omry ro7y melk edeek
ya 7abeeb 3eeny law tegeeny
3omry kolo walla mesh haye3'la 3aleek

ba3deen ma3ak
da kalam tensa el hawa
magroo7a ana
we ma3ak enta eldawa

2x
7obak layaly 3ala baly
we et3'ayar 7aly
wet3'ayar 7aly ma3ak
wala kan fi baly yegraly
yegraly ma garaly
men awel youm wayak

ya sha3'elny beek
da kalam tensa el hawa
magroo7a ana
we ma3ak enta eldawa

2x
7'od meny kol seneeny
7'od alby we 3eeny
we balash ya 7abeeby 3enad
ya 7abeeby shoo2y kaweeny
ta3ala nadeeny
we kefaya fora2 we be3ad

ya sha3'elny beek
da kalam tensa el hawa
magroo7a ana
we ma3ak enta eldawa
ba3deen ma3ak
da hawak 3'ayar 7aly
men ad eeh
we hawak sha3'el baly

2x
ya 7abeeb 3eeny leeh naseeny
yally alby 3omry ro7y melk edeek
ya 7abeeb 3eeny law tegeeny
3omry kolo walla mesh haye3'la 3aleek

ba3deen ma3ak
da kalam tensa el hawa
magroo7a ana
we ma3ak enta eldawa

ya sha3'elny beek
da kalam tensa el hawa
magroo7a ana
we hawak sha3'el baly

Send This Page To A Friend!