Najwa Karam


Najwa Karam Majwoua:

Majwou3, Majwou3 Sarli Snein Web Albi Laheb
Yemken Be Sedri Ermah Ama Nyaab Deeb

Lambaser Wala Farmashan Wla Tabeb
Kan Ya3rif 3elet El Amr El Gharib
Wlama Ayadi El Toub Ma Adret E6seeb
Sar El Waja3 3ala El Jasm El Ratyb
Kfar Bwjoudi W Sert Etmana El Magheb
3an Ared Ma Elna Be Sa3dtha Naseeb

Aaah Ya Waili

W Sodfe Elta2ayit Be Moghrabie
Shaklo Moreeb Mhanak Byekhla2
Men Karh El Mortaieb Yaba
W Seret Eshkelo Men El Amr El 3aseeb
Wetwasal W2elou Anaaa Yasidi
M3azab Ka2eeb Daanaa Hali
Hsebni Anaa Zaleem Ana Mejriem Raheb
Khent El Nabii W Mamarit 3essa 3al Salib
Mesh Ha3 Ehmol Ham Hal Kown Elrahib Ya 3eyouni
Farfak Ejbeno El Moghrabi
Fekron Najib
W 2ali Ya Ebni Sma3 Sma3
Amrak Mosh 3ajeeb Menshan Teshfa2
W Men 3azabatak E6yeeb E6yeeb
Badak 3a Shahrayieen Takhodd Hal Dawaa2
Mal3aa2 3al Rai2 Men Rai2 El Habib

Send This Page To A Friend!