Marwa Nasr


Marwa Nasr

Leeh Law Nebaed:

Leeh HanbAed
Leeh Lao NebAd
Youm Hanksab Eih
Leeh Meen 'al Keda HanbAd
Leeh Da Kolo Da We HanbAd
Youm An Kol Da Hanksab Eih
(x2)

Fakrnha Sahla Aaleena
NebAd We Neseeb BaAdeena
Mesh Aarfeen Benna Eih
Lao Baso Marra Aaleena
Kano Haso Enena LebAdeena
We Aarfeen Han'ool Eih
(x2)

Leeh HanbAed
Leeh Lao NebAd
Youm Hanksab Eih
Leeh Meen 'al Keda HanbAd
Leeh Da Kolo Da We HanbAd
Youm An Kol Da Hanksab Eih

Aal Hob Aada Aaleena
We EHna MabaAdeena
Aayzna NAml Eih
El Hob Etmaneena
Dal Hob Ghaly Aaleena
Lao RaH Hayfdal Eih
(x2)

Leeh HanbAed
Leeh Lao NebAd
Youm Hanksab Eih
Leeh Meen 'al Keda HanbAd
Leeh Da Kolo Da We HanbAd
Youm An Kol Da Hanksab Eih
Leeh Meen 'al Keda HanbAd
Leeh Da Kolo Da
We HanbAd....

Send This Page To A Friend!