Joe Ashkar


Joe Ashkar
Buy the album
Sha'iaat
Buy the single
Be Albi Hawakom
Be Albi Hawakom:

Lao Mahma Olna Neseena
Lao Ro7na B3eed Ao Geena
x2

Fl Alb Hoaakom Baa2y
Wel Far7a Elly Fe 3eneena

Ah Ya Leely Ya Leely Ya Leel - x4
Fl Alb Hoaakom Baa2y
Wel Far7a Elly Fe 3eneena

Ento A3'la Mn El Roo7
A3'la Mn Noor El 3een
Wel Alb Baat Magroo7
Mn Hoaakom Ya 3een
x2

Yalla Nelaa2y El Ashwaa2
Albna Leekom Moshtaa2
x2

Nefdal 3alatool 3oshaa2
Wel 3omr Yefra7 Beena
Ah Ya Leely Ya Leely Ya Leel - x2
Fl Alb Hoaakom Baa2y
Wel Far7a Elly Fe 3eneena

Lao Mahma Olna Neseena
Lao Ro7na B3eed Ao Geena
Fl Alb Hoaakom Baa2y
Wel Far7a Elly Fe 3eneena

Ya 7bayb Leelna Taal
We Shaghlna Gherkom mneen
Ento Dayman Bl Baal
We Dayman A7na 3ash2een
x2

Fe Olbna El Hoa Sahran
Moshtaa2 Le Lyaaly Zaman
Far7tna Fe Kol Makan
Wel Donia Melk Edeena

Ah Ya Leely Ya Leely Ya Leel - x2
Fl Alb Hoaakom Baa2y
Wel Far7a Elly Fe 3eneena

Lao Mahma Olna Neseena
Lao Ro7na B3eed Ao Geena
Fl Alb Hoaakom Baa2y
Wel Far7a Elly Fe 3eneena

Lao Mahma Olna Neseena
Lao Ro7na B3eed Ao Geena
Fl Alb Hoaakom Baa2y
Wel Far7a Elly Fe 3eneena

Ah Ya Leely Ya Leely Ya Leel - x4

Fl Alb Hoaakom Baa2y
Wel Far7a Elly Fe 3eneena
x2

Send This Page To A Friend!