Amr Diab


Amr Diab
Buy the single Zekrayat
Zekrayat:

dawamet el 7ayah
feeha alby tah

leeh
kol wa7ed feena
mashy fi etegah

hahahahaa
hahahahaa

zekarayat
3eshna feeha
dobna feeha
men el 3azab
zekarayat
men madeena
ba2ya feena
leeh sarab
zekarayat

2x
fi el taree2 keteer mesheena
wetnaseena fi el taree2
wentaheena
ma3adsh feena
shee2 baree2

hehehey

zekarayat
3eshna feeha
dobna feeha
men el 3azab
zekarayat
men madeena
ba2ya feena
leeh sarab
zekarayat

2x
fi el taree2
2oloob baree2a
2oloob 3'aree2a
fi el taree2
wel 7a2ee2a
mosh 7a2ee2a
fi kol shee2

hehehey

zekarayat
3eshna feeha
dobna feeha
men el 3azab
zekarayat
men madeena
ba2ya feena
leeh sarab
zekarayat

zekarayat


Arabic Text:

دوامة الحياه
فيها قلبى تاه

ليه
كل واحد فينا
ماشى فى اتجاه

ذكريات
عشنا فيها
دوبنا فيها
من العذاب
ذكريات
باقية فينا
من ماضينا
ليه سراب
ذكريات

فى الطريق كتير مشينا
واتنسينا فى الطريق
وانتهينا
ماعادش فينا
شيئ بريء
x2

ذكريات
عشنا فيها
دوبنا فيها
من العذاب
ذكريات
باقية فينا
من ماضينا
ليه سراب
ذكريات

فى الطريق
قلوب بريئة
قلوب غريقة
فى الطريق
والحقيقة
مش حقيقة
فى كل شيء
x2

ذكريات
عشنا فيها
دوبنا فيها
من العذاب
ذكريات
باقية فينا
من ماضينا
ليه سراب
ذكريات

ذكريات

Send This Page To A Friend!