Amr Diab


Amr Diab Roh Alby:

wady youm kaman 3ada 3aleena
howa el 3omr fee ya 7abeeby kam youm
emta ne3eesh sawa ma3 ba3deena
leeh sayebny leeh menak ma7room

2x
roo7 alby
tamen 3aleek alby
tamen 3aleek alby
dana alby leek moshta2
mestany
wenta be3eed 3any
7'ayef yedee3 meny
el 3omr kolo fora2

feen ayam zaman feen layaleena
tamen alby 2ool ya 7abeeby awam
ba7lam bely kan yerga3 leena
wana be 2edaya eeh ela el a7lam

roo7 alby
tamen 3aleek alby
tamen 3aleek alby
dana alby leek moshta2
mestany
wenta be3eed 3any
7'ayef yedee3 meny
el 3omr kolo fora2

wady youm kaman 3ada 3aleena
howa el 3omr fee ya 7abeeby kam youm
emta ne3eesh sawa ma3 ba3deena
leeh sayebny leeh menak ma7room

roo7 alby
tamen 3aleek alby
tamen 3aleek alby
dana alby leek moshta2
mestany
wenta be3eed 3any
7'ayef yedee3 meny
el 3omr kolo fora2

roo7 alby
tamen 3aleek alby
tamen 3aleek alby

mestany
wenta be3eed 3any
7'ayef yedee3 meny
el 3omr kolo fora2

2x
roo7 alby
tamen 3aleek alby
tamen 3aleek alby
dana alby leek moshta2
mestany
wenta be3eed 3any
7'ayef yedee3 meny
el 3omr kolo fora2

Send This Page To A Friend!