Amr Diab


Amr Diab Gay Aala Nafsak Leeh:

gaay 3ala nafsak leeh
rage3 ba3d eeh
ana mesh bakdeb lama ba2olak
eny 7a2ee2y neseet
gaay 3ala nafsak leeh
rage3 ba3d eeh
ana mesh faker 7ata en kont fi youm
fe3lan 7abeet

2x
ya3ny 7'alas maba2ash fi 7ayaty
leek delwa2ty makan
ana mesh ana ana wa7ed tany
3'eer ely 3erefto zaman

gaay 3ala nafsak leeh
rage3 ba3d eeh
ana mesh bakdeb lama ba2olak
eny 7a2ee2y neseet

2x
ana mesh ader arga3 tany
ana 7ab3ed wansak
enta 2edert 7'alas tensany
fi 3ez makont hawak

gaay 3ala nafsak leeh
rage3 ba3d eeh
ana mesh bakdeb lama ba2olak
eny 7a2ee2y neseet

2x
kont 7abeeby we ser ahaty
we kol el 3omr ma3ay
argook 2oly ezay ya 7ayaty
alby neseeto ezay

gaay 3ala nafsak leeh
rage3 ba3d eeh
ana mesh bakdeb lama ba2olak
eny 7a2ee2y neseet

Send This Page To A Friend!